Проект

«Добрі справи на карті нашого села»

І. Мета проекту:

- залучення учнів,вчителів до вивчення історії; с.Брани

- формування в учнів навичок пошуково-дослідницької роботи;

- виховання небайдужості до вивчення історії села, культури рідного краю .

ІІ. Цільова група: вчителі –Сасовець Л.С., Яцейко О.С., Войціцька Ж.А.

7 учнів.

ІІІ. Терміни виконання: 01.09.2012 р. – 28.12.2012 р.

ІV. Результати проекту:

- створення презентації «Моє рідне село Брани» для музейної кімнати.

V. Необхідні умови:

- дослідницько-пошукова група;

- залучення жителів села

VІ. Очікувані педагогічні результати:

- отримують знання з історії; заснування с.Брани

- отримують знання та навички пошуково-дослідницької роботи;

- навчаться зіставляти свої можливості та інтереси;

- аналізуватимуть, співставлятимуть факти, докази, документи, знаходитимуть правильні рішення;

- відчують себе активними учасниками життя місцевої громади.

VІІ. Методи реалізації:

- дослідницько-пошукова робота;

- практична робота;

- групова співпраця.

VІІІ. Опис діяльності:

І. ЕТАП – ПІДГОТОВЧИЙ

Мета: теоретично підготувати учасників проекту, стимулювати їх до дослідницько-пошукової роботи; зацікавити учнів майбутнім проектом.

Можливий алгоритм діяльності вчителя:

- створення дослідницько-пошукової групи;

- залучення до участі в проекті педагогів;

- організаційне засідання: визначення мети, проблеми, шляхів їх вирішення, визначення кількості міні-проектів, часу здійснення проекту, необхідних ресурсів, планування роботи з документами, архівами;

- колективне обговорення запланованої діяльності.

ІІ. ЕТАП – ЗБІР НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Мета: зібрати інформацію для підтвердження актуальності проблеми;

визначити та обговорити методи дослідження та пошуку інформації.

Можливий алгоритм діяльності вчителя:

- збір відомої інформації просело Брани, матеріалів, що підтверджують недостатність інформації про село , що свідчить актуальність проблеми;

- навчання та набуття учасниками дослідницько-пошукової групи досвіду активної пошукової діяльності;

- визначення місць, де можна зібрати інформацію; людей, які можуть мати документи чи надати інформацію про село, історичні події; видатні постаті.

- пошук інформації про село в пресі, Інтернеті – новости Украины.

ІІІ. ЕТАП – ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета: узагальнити зібраний матеріал, систематизувати отриману інформацію, визначити ефективні шляхи розв’язання проблем, спланувати діяльність, спрогнозувати результати роботи, розподілити завдання між учасниками групи, визначити терміни реалізації міні-проектів.

Можливий алгоритм діяльності:

- формулювання і уточнення проблем;

- розробка плану дій;

- проведення конкурсу малюнків «Моє рідне село» і конкурс екскурсоводів «Історія села»

ІV. ЕТАП – ДІЯЛЬНОСТІ

Мета: реалізація узгодженого плану дій, здійснення заходів, розроблених на ІІІ етапі.

Можливий алгоритм діяльності:

- провести екскурсію у музеї «Історія села» для учнів 1-3 класів

- опитування жителів села Брани;

- робота в районному та обласному архіві;

- копіювання документів, фотоматеріалів;

V. ЕТАП – ПРЕЗЕНТАЦІЯ І ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ ПРОЕКТУ

Мета: узагальнити результати проведеної роботи перед учнями школи, педагогами, проінформувати про реальні досягнення та важливість здійснення роботи; критично оцінити свою діяльність, зробити відповідні висновки про позитивне і негативне.

Можливий алгоритм діяльності:

- систематизація, узагальнення і оформлення результатів виконання проекту – створення презентації «Моє рідне село Брани» для музейної кімнати;

- оформлення стенду дитячих малюнків «Моє рідне село»

- представлення матеріалів дослідницько-пошукової групи на учнівських зборах, , батьківських зборах;

- розміщення матеріалів проекту на сайті школи;

- оцінювання результатів здійсненого проекту відповідно до поставлених завдань;

- узагальнення отриманого досвіду, визначення сильних і слабких сторін роботи;

- визначення можливостей подальшого розвитку проекту «Добрі справи на карті нашого села»

Дізнатися більше ви зможете скачавши файл за посиланням: http://shkolabrany.at.ua/load/istorija_viniknennja_ta_zasnuvannja_ridnogo_sela/1-1-0-4